Řeznictví a uzenářství „Michal Vtelenský “ je rodinná firma, byla dokončena koncem roku 1992, oficiálně se vydala na podnikatelskou dráhu 1.1.1993.
Začátky byly složité. Firma se musela se svými výrobky prosazovat na trhu a získávat si své stálé odběratele. Z počátku byla výroba plánovaná převážně pro vlastní prodejnu, která je součástí provozovny. Postupem času, se ale výroba zvyšovala a muselo se přistoupit i na rozvozový prodej. Zde bylo zapotřebí vyřešit otázku jak dostat výrobky k zákazníkům. Firma musela zakoupit speciální auta, jenž by splňovala požadavky pro rozvoz potravin. V nynější době firma vlastní pět takovýchto aut. S rostoucí poptávkou se také musely pozvolna rozšiřovat prostory jak pro masnou výrobu, tak i pro lahůdkářskou výrobu.
Jednalo se hlavně o nové chladírny, lednice a expediční místnost. K dnešku firma zásobuje svými výrobky čtyři regiony a to Mělník, Kralupy, Neratovice a Brandýs. V roce 1996 vstoupili do firmy Miloslav a Marcela Vtelenský, tímto krokem firma začala podnikat jako sdružení. Provozovna je prakticky rozdělena na dvě části. A to na provoz masné výroby a provoz lahůdkářské výroby. Součástí je také malá prodejna, která slouží převážně pro obyvatele obce Dřísy.

Vést takovou firmu přináší i mnohé problémy a starosti. To dokazuje i to, že vstupem do EU se zpřísnily nároky na výrobu a provoz firmy. Vše co se týče hygieny, bezpečnosti práce a ochrany spotřebitele. To vše musela firma řešit začátkem roku 2002 reorganizací provozu, aby vše vyhovovalo těmto přísným požadavkům komisařů EU. Znovu se provoz začal modernizovat. Pořídily se nové stroje a i prostory provozu se změnily. Z nových strojů to byly například dva kutry ( jeden velký pro masnou výrobu a menší pro lahůdky). Dále pak narážka a udírna vše v nerezovém provedení od firmy SCHALLER . 
K dobré prosperitě firmy dopomáhá i kolektiv zaměstnanců, mezi kterými jsou velmi kvalitní odborníci s mnohaletou praxí. Velice často přicházejí problémy, které se musí řešit a to okamžitě za stálého provozu firmy. V dnešní době velké konkurence si nemůže firma dovolit ztratit okruh svých zákazníků. Ve firmě pracuje 16 zaměstnanců. V masné výrobě je mistr řeznický pan Václav Dvořák a na lahůdkářské výrobě je to paní Hana Pelcová. Na dopravu, expedici a rozvoz výrobků dohlíží pan Miloslav Vtelenský.

Úspěch firmy:
Dne 22.12.2003 – se stala firma řeznictví a uzenářství „U SVOBODŮ“ držitelem veterinárního osvědčení pod označením CZ – 34 16. Toto označení ji opravňuje dále podnikat a vyrábět své výrobky. Důvodem tohoto osvědčení je to, že splňuje veškeré normy, které vyžaduje EU pro takovýto provoz. Kulaté razítko je označení, pod kterým je firma zapsána na seznamech veterinárních služeb a opravňuje ji pod tímto číslem vyrábět a prodávat své výrobky, které odpovídají požadavkům EU. Pro firmu je zároveň spojena povinnost vést procesy a dokumentaci o nich tak, aby vyhověly náročným požadavkům veterinárních a hygienických předpisů zemí EU.

Výrobní program:
Vedení firmy věnuje vysokou péči technologii přípravy a zpracování masa. K tomu dopomáhají i nově pořízené stroje. To samé platí i pro výrobu lahůdek, kde se musí dávat i velký důraz na estetické zpracování výrobků. Hygienické zásady jsou přísné v celém provozu a vycházejí z náročných požadavků veterinárních předpisů. U všech masných i lahůdkářských výrobků je dodržována teplota chlazení. K tomu slouží vysoce výkonné lednice s chladícími boxy. To vše výrazně přispívá k vysoké jakosti výrobků. Skladování všech surovin a masa odpovídá současným požadavkům, protože kvalita výchozích surovin má prvořadý vliv na kvalitu finálního výrobku.

Sortiment:
V masném provozu se vyrábí uzenina pro potřebu lahůdek – šunka, turistický salám, výrobní salám (z těchto výrobků jde jen minimální část na prodej). Dále pak pečená sekaná a karbanátky, tlačenka, sulc, uzenina, lahůdkové párky, jemné párky, točený salám, špekáčky a nejžádanější produkt špejlová klobása.
Mezi sezónní zboží patří jelítka, jaternice, vinná klobása a speciality jako uzená kýta, uzené selátko nebo pečené selátko.
Další speciality z lahůdkářského provozu jsou obložené mísy uzeninové nebo masové a aspikové dorty různých velikostí,obložené chlebíčky (10druhů), aspikové vaničky se šunkou, obložená vejce a různé druhy salátů.(c)copyright Řeznictví, uzenářství a lahůdky Michal Vtelenský